Videre legger vi ved foreløpig arrangementsplan for 2017 og et rapporteringsskjema vi ber om at hver gruppeleder sender oss innen 11. januar. 

Foreløpig innkalling (Word): https://kmspeider.hypersys.no/filearchive/5f51807526ed4ce39dbb0bc71b589fd4/Forel%C3%B8pig%20innkalling%20%C3%A5rsm%C3%B8te%20-2017.docx 

Foreløpig innkalling (PDF): https://kmspeider.hypersys.no/filearchive/a7632e3c6e4f4d2e89c473c9e03b6d8d/Forel%C3%B8pig%20innkalling%20%C3%A5rsm%C3%B8te%20-2017.pdf 

Rapporteringsskjema (Word): https://kmspeider.hypersys.no/filearchive/ad73dffbbbae4a0d874f8d8323812818/Strategiplan%202016-17%20(Rapporteringsskjema).docx 

Rapporteringsskjema (PDF): https://kmspeider.hypersys.no/filearchive/5d7bca2724ef49949a6093ab4b502571/Strategiplan%202016-17%20(Rapporteringsskjema).pdf 


Arrangementsplan (Word): https://kmspeider.hypersys.no/filearchive/0032380c9667485797d76063634fdec7/Forel%C3%B8pig%20-%202017-2018%20-%20Arrangementsplan%20for%20Tr%C3%B8ndelag%20Krets.docx 

Arrangementsplan (PDF): https://kmspeider.hypersys.no/filearchive/7f26fef15851409da26bed46ff274bd9/Forel%C3%B8pig%20-%202017-2018%20-%20Arrangementsplan%20for%20Tr%C3%B8ndelag%20Krets.pdf 

Vi vil med dette takke alle for en god speiderinnsats i løpet av 2016 og ser fram til et nytt og spennende speiderår. Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år :-) 

Kretsstyret