Dokumenter til årsmøtet kan hentes ned herfra: 

Endelig innkalling til årsmøte 
Arrangementsplan for 2018 - 2019 
Regnskap 2017 
Strategiplan 2017-2018 (Evaluering) 
Strategiplan 2018 - 2019 
Valg 2018 
Årsmelding 2017 - krets 

Påmelding kan sendes til trondelag@kmspeider.no eller direkte i Hypersys.