Vi har med dette gleden av å invitere dere til årsmøte for Trøndelag krets lørdag 4. februar fra 09:30 til 16:30 i Klæbu kirkestue ved klæbu kirke. Mer informasjon finnes vedlagt i endelig innkalling. 

Endelig innkalling

Budsjett 2017

Arrangementsplan 2017/2018

Regnskap 2016

Strategiplan for 2017 - 2018

Årsmelding for 2016

Revisjonsrapport

Evaluering av strategiplan for 2016-2017

Vi ønsker tilbakemelding på hvor mange din gruppe kan stille med innen 30. januar, denne kan sendes til trondelag@kmspeider.no