For å ha en oversikt over hvor mange som kommer ønsker vi påmelding senest søndag 8. januar. Påmelding sendes til trondelag@kmspeider.no