Blir arrangert på Røsbjørgvollen (Setra til Bjarne Kristian, kretsleder) 
Det vil gi muligheter for å oppleve seterdrift, , innkvartering i telt/lavvo, vi  legger opp til haik med overnatting ute.

Gruppene må sende med telt og presenning med sine påmeldte.

Haikerute : Røsbjørgvollen-Burusjøen-Litjburusjøen-Røsbjørgvollen, tilbake til overnatting på vollen.

Vi trenger hjelp fra roverene i kretsen. Vi tenker å sette opp en egen rovercamp og roverne vil få en del tid til eget program, men vil ha oppgaver knyttet til PF-kurset.