Velkommen til Trøndelag Krets sine nettsider

Kretsen består av 10 aktive speidergrupper spredt i mellom de nordlige og sørlige delene av Trøndelag(se oversikt under "Bli med" i menyen) og har litt i underkant av 320 medlemmer fra 0 til 100 år. Det meste av aktiviteten foregår i gruppene som har ukentlige møter, men vi har også noen faste fellesarrangement i kretsen som årsmøtehelg, patruljeførerkurs, TSF (Krets og småspeiderkonkurranse sammen med NSF) og lederkurs

Vi arrangerer kretsleir i samarbeid med Helgeland og Nordre Nordland sommeren 2021