Se https://kmspeider.hypersys.no/filearchive/6ced5b479fcf43879d8613e24114117a/Arrangementsplan%20for%20Tr%C3%B8ndelag%20Krets-040118.pdf

Denne inneholder alle til nå kjente forbunds, krets og roverarrangement. Oppdateringer vil komme