Kretsleder: Bjarne Kristian Sveaas
Visekretsleder: Bente Elton Jacobsen
Styremedlem: Ole Anders Bjørkhaug
Styremedlem: Lars Ivar Refseth Fridtjofsen
Styremedlem: Guro Storrø
Styremedlem:  Margrethe Sesseng Fløttum
Varamedlem: Erik Mattias Steinvik

Roverombudsleder: Anna A. Vikhammer
Roverkontakt: Erik Mattias Steinvik
Kasserer: Alf Egil Aaberge / John Tore Andersen
Revisor: Hilde Ely-Aastrup

Sekretær/Kontormedarbeider: Kenneth Nesdal