Kretsleder: Bjarne Kristian Sveaas
Visekretsleder: Margrethe Sesseng Fløttum
Styremedlem: Ole Anders Bjørkhaug
Styremedlem: Arild Belsås Svendsli
Styremedlem: Kristine Marie
Styremedlem:  Ragnhild Skjermo Holthe
Varamedlem: 

Roverombudsleder: 
Roverkontakt: 
Kasserer: Morten Tesaker / Simon Slåttøy
Revisor: Bente Elton Jacobsen

Sekretær/Kontormedarbeider: Kenneth Nesdal