Oppgjørsskjema fra forbundet som brukes av kretsstyret og for annen deknisg fra kretsen finnes på: https://kmspeider.no/getfile.php/Materiell/%C3%98konomi%20og%20administrasjon/Oppgj%C3%B8rsskjema%20KMspeiderne_2017.pdf

Oppgjørsskjema for rovere finnes her: Skjema for roveraktivitet